A

Undersøkelser

Hva er status?

Før det skal gjøres arbeider som kan påvirke sjøbunnen, kan BioBlok Solutions gjøre undersøkelser og vurderinger av miljøet, samt bistå i kommunikasjonen med relevante myndigheter.

Les mer
B

Tiltaksløsninger

Hva kan gjøres?

Når det skal ryddes opp i forurensede sedimenter, bistår BioBlok Solutions med å finne kostnadseffektive tiltak.

Les mer
B2

BioBlok

Tildekningsløsninger

Med BioBlok kan man behandle sjøbunnen med aktive materialer som normalt er vanskelig å legge ut.

Les mer
C

Overvåkning

Fungerer tiltaket?

Når det gjennomføres et opprydningsprosjekt i forurensede sedimenter skal det designes og implementeres et langsiktig overvåkningsprogram, slik at de positive effektene av tiltaket kan observeres og dokumenteres.

Les mer